Utbildning & Konsultation

Extern personal

Städutbildning – extern personal

Exellent Skandinavien AB erbjuder skräddarsydda städutbildningar inom följande kompetensområden:

• Hotelstädning
• Yrkesbevis för städare
• Fönsterputs
• Golvvård

Egen personal

SRY utbildning – egen personal
Vårt mål är att personalen ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet för att kunna uppfylla funktions- och kvalitetskrav gällande våra tjänster.

Våra arbetsledare med personal har sådan kompetens och erfarenhet att de på ett fullgott sätt kan utföra de arbetsuppgifter som följer med respektive uppdrag.

All personal har/skall genomgå minst en introduktionsutbildning enligt SRYs utbildningsprogram eller motsvarande. Vi erbjuder vår personal regelbundet återkommande kompetensutveckling inom deras arbetsområden.

Exellent Skandinavien AB erbjuder konsultation inom områden:

  • Kostnadseffektiv och miljövänlig städning
  • Hotellstädning
  • Ergonomi och arbetsmetodik
  • Materialkännedom och behandlingsätt
  • Effektiv avfallshantering