Tjänster

Exellent Skandinavien är din kompletta samarbetspartner inom städning och miljövård. Vi erbjuder traditionella städtjänster samt personaluthyrning till hotell och konferensanläggningar.

Våra kunder uppskattar vår flexibilitet, kundanpassning och gedigen entreprenörskap. Arbetsledningen på Exellent Skandinavien har tillsammans över 50 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder tjänster för företag, hotell, konferensanläggningar, privathushåll, utbildning av extern personal samt konsultation.

Välj en av våra tjänster

Vår miljöpolicy

Arbetsmetoderna skall vara så miljöanpassade som möjligt. Genom att använda medel som inte skadar miljön och är märkta med miljömärkning uppnår vi rätt städkvalitet. Läs mer här.

svanen_logo

En komplett samarbetspartner inom städning och miljövård

Nyckeln till vår framgång är vår förståelse för våra kunders verksamheter.

Du når oss på 08-522 107 00.

Väl mött!

Radko Bürger
VD Exellent Skandinavien AB