Miljö & Kvalité

Företaget arbetar aktivt enligt ISO kvalitetssäkringssystem och levererar Svanenmärkta städtjänster sedan 2005.

Kvalitetspolicy

Genom att leverera lokalvårdstjänster av rätt kvalitet, med hög tillgänglighet och god/rätt service förväntas vi nå alla de krav som rimligen kan ställas på våra tjänster. Vägen för att nå nöjda kunder skall du finna i vår punktlighet, våra välutbildade medarbetare, kvalitets- och miljösystem och vår maskinella utrustning. Ledningen är förpliktigad till att kvalitetspolicyn är känd i organisationen samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll.

Vad innebär kvalitetspolicyn?

Att vi levererar de tjänster och den kvalité som kunden har beställt och som kunden betalar för. Det vill säga att vi städar enligt städprogrammet.

Miljöpolicy

Vi skall verka för och anpassa våra tjänster, kemikalier och utrustning till de krav som miljön och våra kunder kräver. Vi skall utföra vårt arbete så att de negativt miljöpåverkande produkterna används endast i de fall de inte kan ersättas ur hälso, kvalitets/funktions och kostnadssynpunkt. Ledningen är förpliktigad att miljöpolicyn är känd i organisationen samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll.

Vad innebär miljöpolicyn?

Arbetsmetoderna skall vara så miljöanpassade som möjligt. Genom att använda medel som skadar miljön så lite som möjligt och är märkta med miljömärkning uppnå rätt städkvalitet.